Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców do szacowania szkód

  • Drukuj

Szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców do szacowania szkód

na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009r w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dla kandydatów na biegłych sądowych Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych.

 Kurs odbędzie się w dniach 13 - 15.03.2015r.,

 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli.

 Szkolenie rozpoczyna się w piątek, 13.03.2015r., o godz. 8.30

Tematyka szkolenia:

1. Ujednolicone i jednoznaczne nazewnictwo pszczelarskie jako podstawa pism procesowych, orzeczeń, decyzji i umów w sprawach pszczelarskich.

2. Rozporządzenie – podstawa powołania rzeczoznawcy do szacowania szkód lista, wpis na listę, zlecenie rzeczoznawcy z listy dokonanie oszacowania,

3. Lokalizacja pasiek a kodeks cywilny („prawo sąsiedzkie”). Odpowiedzialność cywilna (materialna) i karna właścicieli pszczół z tytułu prowadzenia pasieki.

4. Przepisy kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego służące ochronie gospodarki pasiecznej.

5. Przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego w ochronie gospodarki pasiecznej. Roszczenia o odszkodowanie.

6. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu wykroczeń i kodeksu cywilnego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia dotyczące gospodarki pasiecznej.

7. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – wspólnota majątkowa małżeńska w odniesieniu do gospodarki pasiecznej. Egzekucja w pasiece

8. Ochrona prawna pasiek przed zatruciem. Roszczenia o odszkodowanie. Pojęcie szkody. Przepisy prawne dotyczące zapobiegania zatruciom pszczół. Orzeczenia Sądu Najwyższego w przedmiocie zatrucia pszczół. Zatrucia pszczół na spadzi. Odpowiedzialność karna za wytrucie pszczół. Znaczenie dowodowe protokołu komisji powołanej przez urząd gminy (lub inne jednostki) w postępowaniu sadowym w przedmiocie zatruć pszczół.

9. Poprawa zdrowotności pogłowia pszczół i jakości produktów pszczelich w świetle obowiązujących przepisów. Zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne ze szczególnym uwzględnieniem pozostałości leków w miodzie i produktach pszczelich w świetle obowiązujących przepisów.

10. Wycena szkód w pasiece, ekonomiczne aspekty wyceny. Szacowanie utraconych korzyści w pasiece. Przykłady szkód i ich wycena z praktyki biegłych

11. Postępowanie w pasiece w przypadku chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu – od wykrycia do zniszczenia (na jakim etapie wystąpi rzeczoznawca i jego rola), odwołanie od decyzji lekarza – postępowanie przed sądem administracyjnym. Zwalczanie chorób zakaźnych i inwazyjnych czerwia i pszczół z uwzględnieniem prawa farmaceutycznego.

12. Przepisy regulujące ochronę prawną pszczelarza, pszczół i gospodarki pasiecznej w Polsce.

 

Wykładowcy;

Mgr Olga Lewandowska – Sad Apelacyjny Lublin

- Dr hab. Helena Rybak-Chmielewska Oddział Pszczelnictwa IO Puławy

- Dr Piotr Skubida – Oddział Pszczelnictwa IO Puławy

- Dr Marek Chmielewski – UP Lublin

- Mgr inż. Bożena Stępień – ZSR CKP Pszczela Wola

 

 Koszt szkolenia 800zł., w tym:

- Wykłady w wymiarze 30 godzin

- Wyżywienie i noclegi (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe)

- Materiały szkoleniowe

 

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia.

Wymagania:

Kandydat na rzeczoznawcę:

 

1) wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

2) ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3) co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie pasiecznym, lub

4) ukończona co najmniej zasadnicza szkoła zawodowa lub dotychczasowa szkoła zasadnicza kształcąca w zawodach rolniczych i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie pasiecznym, lub

5) ukończona zasadnicza szkoła zawodowa lub dotychczasowa szkoła zasadnicza kształcąca w zawodach innych niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie pasiecznym,

 

 Kandydat na biegłego sądowego:

1) wykształcenie wyższe,

2) tytuł mistrza pszczelarza lub technika pszczelarza,

3) co najmniej 5 lat praktyki w prowadzeniu pasieki.